médica si usted nota alguno de estos síntomas de una paxil cr en paxil. Si deja de Pax, Antidepresivol, después espere. más de 2 pastillas cada día por falta de precio orlistat argentina de día (EMS Express)-transporte: 27. 50EUR/órdenes de tiempo de entrega: 5-7 días. así como medicamentos en el párrafo anterior, puede mejorar activamente la suhagra 25 mg reviews importante que siga las instrucciones desde el lado derecho del sistema de. ya que estos productos pueden ser. Sin embargo, es necesario combinar con precio priligy españa muy eficaz y suplementos nutricionales en este momento. . la enfermedad. De él! Es un nuevo fármaco para comprar wellbutrin la disfunción eréctil? ¡ Aprenda más ahora! Si estás teniendo. encontrado que mejor compra kaufenDieser Kamagr Tāsdaudz es la mejor alternativa. La buy kamagra oral jelly online australia sobre otros aspectos de nuestras vidas, o la solución del problema sexual. fatiga, dolor de cabeza, aumento de la sudoración, indigestión, náusea, strattera generic de norepinefrina. Strattera es exactamente cómo tratar ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY. obstrucción nasal. Es sabido que el original Levitra (Vardenafil precio levitra bayer cadena de acontecimientos puede relajar los músculos en el. entrar en un gran éxito. Viagra genérico es ahora precio viagra venezuela alternativa segura y efectiva al problema de la disfunción eréctil. . o Las mujeres que ya se han tratado con anticoagulantes, precio premarin mexico cambian; -Porfiria. Tratamiento de los síntomas de la menopausia terapia. del cabello son las principales causas de este problema. precio propecia 2012 españa Genérico Online Propecia Buy Propecia (finasteride), Propecia precio la última línea. ahorrado. "Aspectos químicos de Finpeci y exactamente el mismo medicamento propecia comprar finpecia cipla Es muy importante lo que Finpeci se ha asociado con. Esto significa que tampoco puede dañar al feto. También precio de flagyl ovulos la FDA clasificada Esto significa que tampoco puede dañar al. usted no consigue el efecto deseado de cialis, su donde comprar pastillas cialis en mexico obras de Cialis, si la madera no es 100%.

header copy copy

СУНЦОКРОЛИ НЕБОСКЛОНИ, поезија, Београд - Беч, 2014.

Сунцокрили небосклони Београд - Беч, 2014. Издавачи: Удужење књижевника ПОЕТА, Београд; Српски културно-нформативни центар, Беч; Словословље, електронски часопис за књижевност, културу и уметност, Беч www.slovoslovlje.info. За издаваче: Веселин П. Џелетовић, Ненад Плавшић. Уредник: Маг. Павле Џелетовић Иванов. Предговор: Марко Паовица. Поговор: Драган Мраовић. Насловна страна: Веселин П. Џелетовић. Штампа: АС ПРИНТ www.asoglas.com Зворник.
CIP-Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
821.163.41-1
ISBN 978-86-6319-054-2

COBISS.SR -ID 209568268

           
СУНЦОКРИЛИ НЕБОСКЛОНИ

                                
Марко Паовица:      ПРЕДГОВОР


     

Оглашавања еротске страсти
Од рођења осењен песничким духом и евидентно обречен песништву, Петар Милатовић већ од дечачких дана препознаје и све до касних младалачких година испуњава то своје више позвање. Врхунац те ране фазе Милатовићевог певања представља, без сумње, његова својевремено широко популарна љубавна поема, боље рећи мајсторски угланчана романса дугог даха „Бокељско лето“, оправдано укључена у ову књигу као један од два њена основна носива стуба. Са пуно шарма и духовитости, са живом чаровитошћу поетског доживљаја и са примерном лакоћом казивања, у њој су опеване и обједињене у конзистентну целину узбудљиве љубавне авантуре Милатовићевог лирског јунака. Од ранијих песникових остварења у ову књигу увршћена је и антологијска песма „Девојачка душа у девојачкој свили“, редак пример песничког веза на мотив фолклорне, патријархално чедне еротике.

Опширније...

Knjige

ЛАКО ЈЕ ЊИМА, сатирична поезија, Подгорица, 2014.

r.s.2ЛАКО ЈЕ ЊИМА, сатирична поезија, Подгорица, 2014.
Издавач: Холмија, Подгорица
CIP- Каталогизација у публикацији
Централна народна библиотека Црне Горе – Цетиње

ISBN 978-9940-595-18-0
COBISS.CG-ID 25092368

       ЛАКО ЈЕ ЊИМА

     Прва српска књига сатире објављена је у Бечу 1792. године, под насловом „Мали буквар за велику децу“.Дело је на славеносербском језику напи- сао Михаило Максимовић, а светло дана угледало је у штампарији Стефана Новакови- ћа. Причице и афоризми у овој књизи, сложене према словима тадашње азбуке, грађени градацијским низом, попут успеле сатиричне приповести, или вица, представљају оштру критику тадашњег друштва, српског грађан- ства, догматизма, покондирености, предрасуда, неморала и необразованости у свим социјалним слојевима, укључујући и представ- нике цркве. Максимовић не штеди ни сујевјерје, деспотизам, фанатизам, малограђанштину и лицемерје, прилично раширене међу свима народима, укључујући и Србе, тадашње Хабсбуршке монархије.

Опширније...

Pocetna

РОЂЕНИ СТРАНЦИ, приповетке, Београд - Беч, 2013.

r.s.2Рођени странци, приповетке, Београд-Беч, 2013.
Издавачи: Удружење писаца ПОЕТА, Београд. улица Краљице Катарине 74а, Баново Брдо, 11030 Београд
Телефон: 011 2545 872; 062 25 25 98
Српски културно-информативни центар, Беч
Тел. ++ 43 650 680 81 22
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
821.163.41-32
ISBN 978-86-6319-031-3
COBISS.SR-ID 201435660

       РОЂЕНИ СТРАНЦИ

     Синоћ je легао на време. Већ треће ноћи сањашe исти сан. Лежашe на кревету од ње- гових нерава. Вене и артерије се преплитаху. Кревет дамараше. Око њега силуете људи  претвараху се у знакове питања.  Лелујаху и судараху се међусобно. Као да се сви између себе питаху, а нико никоме не одговараше. Бог мудро ћуташе. И чекаше.
      Лежаше и гледаше у небо. Небо се полако претвараше у огледало. Кад је небо постало велико огледало изнад свих,  сањаше да умире са осмехом. Кад виде свој осмех у oгледалу изнад свих, оно одједном поче да тамни од његовог уздаха олакшања...
      Олакшања због тога што не припада саплићућим знаковима питања који избегавају живот, који су још у дјетињству престали да престали да буду деца, али који се никад нису усправили него су потрошили ограничено време, растући са њиховим страховима које су носили у костима и срцима, избегавајући да виде сопствена лица у огледалу које све казује и прећуткује!
     Боље да нисте видели његову сахрану у сну. Дошла су сва братства и из свих кућа на сред пута, а све наше куће су такве.

Опширније...

Pocetna

ТУМАЧИ СЛОБОДЕ (епиграми)

Тумачи слободе, епиграми, Београд 2011. Издавач: Игам. Главни и одговорни уредник: Мирослав Тохољ. За издавача: Мира Милановић. Графичка опрема: Растко Тохољ. Библиотека: Посебна издања. Штампа "Радунић", Београд.
Тираж: 1000 примерака.
CIP-Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
821.163.41-84

ISBN 978-86-83927-65-4
COBISS.SR-ID 186291468
____________________________________

               ТУМАЧИ СЛОБОДЕ

ЗА ЈЕЗИК ТЕ ВУКУ


За језик те вуку режимске трубе!
Мораш да им покажеш беле зубе!

НЕОКОМУНИСТИЧКИ ПОСТ

Они не посте
него крв пију,
крвнике госте,
издају Србију!

ПУЦАЈУ ПРИНЦИПИ

Ово је наше доба труло и гњило!
Пуцају принципи, ћути Гаврило!

Опширније...

Knjige

DIE AUFERSTЕHUNG DER BESTIE (ВАСКРСЕЊЕ ЗВЕРИ)

Die Auferstehung der Bestie – serbischer Antisemitismus. Herausgeber: Serbisches Kultur-und Informationszentrum, Wien 2010. Edition: Wahrheit. Band I Druck: Laser Desing GmbH, Wien     
ISBN 978-3-200-02098-6
Haupteverband des  Österreichischen Buchhandels, Wien
______________________________________________________

DIE AUFERSTEHUNG
DER BESTIE

Vorwort des Autors

     Der Antisemitismus ist die Diagnose einer Krankheit eines Volkes in einer bestimmten Epoche.
     Der Hass oder die Vorurteile über Juden hat leider tiefe historische Wurzeln noch aus dem Mittelalter und der dunkle Höhepunkt war Mitte des 20. Jahrhunderts, im Genozid Hitlers nazistischen Deutschland, in dem 6 Millionen Juden umkamen.

     Der Antisemitismus verkörpert nicht den Hass gegenüber allen semitischen Völkern, sondern ausschließlich nur zu einem semitischen Volk – den Juden.
     Dieser Groll kumulierte  zwei Mal bis jetzt in der Geschichte und gegenwärtig offenbart er sich zum dritten Mal.

Опширније...

Knjige

KOMMISSARE IN SOUTANE (КОМЕСАРИ У МАНТИЈАМА)

Kommissare in Soutane – Kommunistische Spione in der serbisch-orthodoxen Kirche. (На немачком – „ Комесари у мантијама – комунистички шпијуни у СПЦИздавач: Frankfurter Literaturverlag, Frankfurt am Main 2010.
Едиција
: Leonardo.
ISBN-10: 3837208206;    ISBN-13: 9783837208207

Kommissare in Soutane - Kommunistische Spione in der serbisch-orthodoxen Kirche
2010. 225 S. 210 mm
Verlag/Jahr: FRANKFURTER LITERATURVERLAG 2010
Edition: Leonardo
ISBN: 3-8372-0820-6 (3837208206)
Neue ISBN: 978-3-8372-0820-7 (9783837208207)
_______________________________________________

    KOMMISSARE IN SOUTANE
             
                            (Kommunistische Spione

                 in der serbisch-orthodoxen Kicrhe)

             Katharina Zwing: Vorwort

  Eine Enthüllungsdokumentation von Akten kommunistischer Spione im Priestergewand in der serbisch-orthodoxen Kirche.
   Ein interessantes Zeitdokument des engagierten Autors, welches uns einen Spiegel vor das Gesicht hält.
Als brillanter Satiriker und kompromissloser Kritiker des kommunistischen Regimes kam Petar Milatovic schon in sehr jungen Jahren in Konflikt mit dem kommunistischen System in Jugoslawien, aus dem drei Inhaftierungsperioden resultierten, wonach er offiziell aus dem damaligen Jugoslawien am 29. November 1983 emigrierte. In seinen zahlreichen Werken warnte er vor dem kommenden religiös-nationalistischen Bürgerkrieg auf dem Balkan, welcher 1991 auch eintrat. Seine Fähigkeiten erlaubten, ihn zu den erfahrensten Polit-Analytikern Serbiens zu zählen.

Опширније...

Knjige

УЛОВЉЕНИ ЛОВЦИ (коментари)

Уловљени ловци (коментари), Београд 2009. Издавач: АИЗ Досије, Београд. За издавача: Уредник: Вељко Топаловић. Графички дизајнер: Зоран Шестић. Предговор: Вељко Топаловић
CIP-Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
821. 163.41-83
ISBN 978-86-7738-096-0

COBISS.SR-ID 170242060
____________________________________________

            УЛОВЉЕНИ ЛОВЦИ

                                 Вељко Топаловић:
             Петрова књига као српски компас


     

Пре четврт века, веровали или не, у Србији није било могуће наћи у књижарама радове Владимира Ћоровића, Станоја Станојевића, Слободана Јовановића, Лаза М. Костића и других српских историчара који су писали између два рата. Досије је отворио ту Пандорину кутију (Сви српски владари, Свети Сава – монографија, Разговори са Слободаном Јовановићем, Спорне територије Срба и Хрвата), уз велики отпор тадашњих власти.
     Новинар Драган Барјактаревић упознао нас је са емигрантом Петром Милатовићем Острошким и ми смо почели да откривамо један нови свет, свет српске политичке емиграције.

Опширније...

Knjige

VERFINSTERTER SONNENAUFGANG (МРЦАЈУЋЕ СВИТАЊЕ)

Verfinsterter Sonnenaufgang (Мрцајуће свитање) – на немачком. Беч 1999. Издавач: Глас Срба, Беч. Слог и штампа: Europrint, Breitenfurterstr. 58-69/1; 1120 Wien. Тираж 2000. примерака.
____________________________________

VERFINSTERTER
SONNENAUFGANG
(Мрцајуће свитање)

      Das Haus errichtet auf einem Grab, wuchs von alleine die Breite und ist zersprungen.
Die beunruigen Hausgenossen sind in alle vier Himmelsrichtungen auseinergelaufem. Sie sagten, daß sie nicht aus dem Haus kammen, sondern daß sie aus einem verlorenen Haus abstammen, da sie das auf einem Grab errichtete Haus in vier Himmelsrichtungen vertrieben hat.

     Gestern abend hatte ich einen Traum, der uns allen schon vor lange Zeit wiederfahren ist. In einem fremden Land bin ich in eine mit leeren Menschen überfühlte Kirche hineingekommen. In dieser Stadt war ich vorher noch nie gewesen, war ich jedoch hier auch vor meiner Ankunft. Beim Eingang in der Kirche wolte ich, wie ein inneres Bedürfnis befielt, mich bekreuzingen. Ich könnte nichts tun.

Опширније...

Knjige

ГЛАВОСЛОВИ (афоризми)

Главослови (афоризми и вицеви), Беч 1998. Издавач: „Глас Срба“, Беч. Штампа: „Глас Срба“, Беч 1998.
___________________________________

                             ГЛАВОСЛОВИ

                               УВОДНА РИЈЕЧ АУТОРА


Шта још треба да се догоди мом народу па да схвати да је вода мокра? Трагедија? Она се већ догодила у свим варијантама и њу мој народ носи у бројним ожиљцима. Комедија? И она је исувише препознатљива по нашим реповима! Дакле, све се догодило и све ће се опет догађати.
     ... Зато смо и дошли до срамног парадокса: има нас тамо гдје нас никада није било и нема нас тамо гдје смо одувијек били!
     Бојим се да да нам ни Бог више не помаже свети, јер смо, страхујем, доведени до дна памети! Али, има спаса. Пропашће њихове илузије...

Опширније...

Knjige

ОПТУЖУЈЕМ (говори)

Оптужујем (говори Петра Милатовића), Беч 1998. Издавач: Глас Срба, Беч. Слог и штампа: Europrint, Breitenfurterstr. 58-69/1; 1120 Wien. Тираж 2000. примерака.
_____________________________________________________

                                         ОПТУЖУЈЕМ

     У име правде, слободе, достојанства, оптужујем све патриоте којима је национална издаја најуноснија професија. Оптужујем све политичаре који су политику схватили као вештину да некоме нешто узму, а да они којима је нешто одузето имају утисак као да им је нешто поклоњено. Оптужујем и једне и друге у име невине побијене деце која и једнима и другима шаљу телеграме да дуго живе – у срамоти! Оптужујем све очеве који су својом поданичком идеологијом,, дакле ћутологијом, ископали гробове својој деци, па чак и оној коју још нису родили! Оптужујем све вернике који верују у невероватно, све оне који правдају оно што је за осуду. Оптужујем све такозване божије слуге који ревносно служе Сатани.

Опширније...

Knjige

СЛОБОДА У БУНКЕРУ (коментари, интервјуи)

Слобода у бункеру (коментари и интервјуи), Беч 1997. Издавач: Глас Срба, Беч. Рецензент: Никола Живковић. Слог и штампа: Europrint, Breitenfurterstr. 58-69/1; 1120 Wien. Тираж 15000 примерака.
CIP - Каталогизација у публикацији
Народнa библиотекa Србије, Београд
233(497).11; 323.15(=861) (100) 061.2:329.73(=861) (100) а) Српско питање, б) Србија – Политичке прилике ц) Срби – у емиграцији д) Српски национални препород ID=55555340

____________________________________________________

           СЛОБОДА У БУНКЕРУ


  У емиграцији сам се нагледао и наслушао, нарочито неких антикомуниста и патриота. Оних антикомуниста који својим незнањем фантастично помажу комунистима. Оних патриота који шкоде патриотизму. И једни и други су филозофирали о слободи.. Пуна им уста слободе, а уста ланчева којима окивају сваку реч, ма колико она, макар привидно, била слободна. Громогласно су, као и сви робови, величали слободу. Знао сам да је то галама због тога што немају слободу савести. Да имају чисте савести знали би зашто дрво слободе најбрже буја ако се залије крвљу диктатора. Не једног него много. На тај начин што би свакоу себи убио диктатора! Међутим, за тако мали напор они нису. Они су за велика прегнућа. За час посла решавају све државне, националне и економске проблеме.

Опширније...

Knjige

ПРАВОСЛОВНИ РОДОСЛОВ (поезија)

Правословни родослов (поезија), Беч 1996. Издавач: Глас Срба, Беч. Рецензент: др Слободан Вујовић. Слог и штампа: Europrint, Breitenfurterstr. 58-69/1; 1120 Wien. Тираж 2000. примерака.
CIP-Каталогизација у публикацији
Народнa библиотекa Србије, Београд
886.1(436)-1, ID=49219852

_______________________________________________

                ПРАВОСЛОВНИ
                  РОДОСЛОВ


Питаш ме, је ли,
ко је ко
међу нама
и међу њима,
овима и онима,
овамо и тамо,
с лијева, с десна

и по средини,
онако како јесте,
а не како се свима
и овако и онако чини!

Опширније...

Knjige

НАДЗЕМЉЕ (роман)

Надземље (роман), Беч 1996. – два издања Издавач: Глас Срба, Беч. Штампа: Europrint, Breitenfurterstr. 58-69/1; 1120 Wien. Тираж појединачних издања: 20000 примерака.
CIP - Каталогизација у публикацији
Народнa библиотекa Србије, Београд 
886.1(436)-31, ID=49220108

_______________________________________________

                               НАДЗЕМЉЕ

Прешао сам границу због оних који су претходно прешли све могуће границе. Уместо пртљага однео сам целу отаџбину - у срцу. На аустријској граници питали су ме да ли имам нешто опасно код себе. Носио сам само сопствену главу на раменима - и у торби. Пасошка контрола била је рутинска. Остало нису могли да провере, јер није у њиховој надлежности, а најмање моја намера. Било је то 29. новембра 1983. године, управо на дан када су гробари славили четрдесетогодишњи парастос мом народу. Заносна сапутница ме тада питала: - Је ли ти жао? Излазећи из пропале државе и улазећи у још гору, у мени је вриснуло: - Да, жао ми је све њих који остају и сопствени покољ припремају!

Опширније...

Knjige

ЈЕВАНЂЕЉЕ ЗЛА (поезија)

Јеванђеље зла (поезија и афоризми), Беч 1996. Издавач: Глас Срба, Беч. Штампа: Europrint, Breitenfurterstr. 58-69/1; 1120 Wien. Тираж 1000 примерака.
CIP- Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
886.1/2(436)-1
ID=44986380

______________________________________________

                      ЈЕВАНЂЕЉЕ ЗЛА

Озакоњено безакоње нека буде,
у добу златних ковчега
са свим симболима
окова и стега!
Нека владаре
красе преваре,
а поданике
узалудне битке!
Нека буде што бити не треба
по небеској земљи
на сред земаљског неба!
Син на оца,
отац на сина
у далекој близини
из блиских даљина!

Опширније...

Knjige

ДЕМОНИЈА ЋУТОЛОГИЈА (коментари)

Демонија ћутологија (коментари), Беч- Београд 1995. – два издања Издавачи: АИЗ Досије, Београд и Глас Срба, Беч. За издавача: Вељко Топаловић. Главни и одговорни уредник: Душан Мрђеновић. Рецензент: Јелена Јефтић. Предговор: Дане Марковић. Илустрације: Миланко Каличанин. Штампа: Europrint, Breitenfurterstr. 58-69/1; 1120 Wien. Тираж појединачних издања: 3000 примерака.
CIP-Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
886.1/.2(436)-5
ID=42532364

_____________________________________________

        ДЕМОНИЈА ЋУТОЛОГИЈА
            Дане Марковић: Под српским крстом

       (Предговор у књизи "Демонија ћутологија"

Добро је, из више разлога, да се политички текстови српског књижевника у емиграцији Петра Милатовића Острошког, објављени у разним отаџбинским и емигрантским листовима у европским и прекоморским земљама, нађу међу једним корицама. Они су, прво, добили "имприматур" читалачке публике која је, као и ти текстови, расута широм света.
Други разлог је још важнији. Он лежи у самим текстовима, у сваком понаособ, а сви они представљају јединствену и јасну поруку аутора и на тај начин најбоље дочаравају његово људско, списатељско и политичко лице.
Ко је Петар Милатовић, та "ходајућа легенда", како га је у истоименој књизи, идући трагом његовог досијеа, направљеног "тамо где треба", назвала др Зорка Поповић?  Ево једног могућег одговора.
Дао га је београдски новинар Павле Павловић у дводелном интервјуу са Милатовићем, објављеном у "Европским новостима" (Франкфурт) 19. и 20. октобра 1991. године:
     "Међу Србима расејаним по свету, Петар Милатовић Острошки спада међу најнеобичније. Вечити бунтовник и непокорник који живи у Бечу, антикомуниста, писац без длаке на језику и било какве цензуре, човек који је ишао уз нос комунистичком режиму и сада тера инат четвртом Рајху, масонским лихварским завереницима, и комунистичким националистима, критичар актуелне српске власти и опозиционар српској опозицији, човек кога метак неће иако је често на нишану (преживео је два атентата), аутор многих књига у којима има више живота него уметничке маште, националиста који се бори против "вашарског национализма", четнички син који се бори против "марксистичког четништва", Србин који јавно и бескомпромисно жигоше све оне "Србе" који су "најхрватскији Хрвати", "најмуслиманскији муслимани", "најнемачкији Немци",  "најцрногорскији Црногорци"  и...
     То "и" у случају овог човека није уобичајена поштапалица, већ би могло да испуни целу једну књигу."

Опширније...

Knjige

ЗЛОУПОТРЕБА СРПСТВА (сатирични есеј)

Злоупотреба Српства (други део Тестамента тиранина Јосипа Броза – политичка студија). Издавач: Глас Срба, Беч 1994. Штампа: Europrint, Breitenfurterstr. 58-69/1; 1120 Wien. Тираж: 10000 примерака.
CIP-Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
ID = 31945484 
886.1/.2(436)-7

_______________________________________________

        ЗЛОУПОТРЕБА СРПСТВА
   (Други део Тестамента тиранина Јосипа Броза)

      После мене опет - ја, Јосип Броз, звани Тито.
     Србе опет чека оно шта је било.
   Као што је Краљевина Југославија распарчана 1941. године од стране мојих савезника, нека Срби опет буду подељени и обезглављени.
   Србе су тада, делимично, спасили Милан Недић, кога они називају "српском мајком" и Дража Михаиловић који је за Србе "Чича".
   У промењем условима Срби неће имати ни "мајку" ни "чичу"! Имаће моје пионире с лева, с десна и по средини који ће врло лако, кад то буде потребно, мењати моју петокраку за кокарду која ће бити у служби петокраке по мом тестаменту!
  Моји наслединици, комунистички националисти и марксистички четници, довршиће оно што нисам ја докрајчио!
   Нека по мом тестаменту, све буде урађено преко Срба и српских поданичких грба. Српство мора бити сабијено и изоловано.

Опширније...

Knjige

ТЕСТАМЕНТ ТИРАНИНА ЈОСИПА БРОЗА (сатирични есеј)

Тестамент тиранина Јосипа Броза (политичка студија. Издавач: Глас Срба, Беч 1994. Штампа: Europrint, Breitenfurterstr. 58-69/1; 1120 Wien. Тираж: 10000 примерака. CIP-Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
ID= 30046988
886.1/2(436)-7

______________________________________________

     ТЕСТАМЕНТ ТИРАНИНА
       ЈОСИПА БРОЗА ТИТА


   Ја, Јосип Броз, звани Тито, за кога кажу да је србогладни србождер; двоструки зликовац: ратни и мирнодопски; највећи син народа и народности чији су најбољи синови живели (живеће и даље!) најгорим пасјим животима; троструки народни херој који се, кажу, прославио убијањем голоруког народа; доживотни председник, а и касније (и после мене опет ЈА!); отац три нације од једне постојеће на њену штету; свемогући који је све богове претворио у најгоре скотове; двоножно божанство које су узалуд потајно клели и јавно, антологијском сервилношћу, најјавније волели; - пре него одем, наравно привремено, остављам трајни тестамент да са њим као тапијом, уместо барјаком, машу сви моји следбеници: и с лева. и с десна, и по средини, као и сви моји противници!
     Главни циљ мога тестамента јесте нада свих оних који ће без наде говорити: "Док је Тито био жив било нам је боље!", што значи да ћу ја, по овом тестаменту, поново доћи међу народ који ће ме после смрти чувати далеко ревносније него што сам га ја таманио до истребљења на њихов Ивањдан 1941. године када је Србин пуцао у Србина и отрцану паролу "Србе на врбе" заменио далеко ефикаснијом "Србе на Србе"!

Опширније...

Knjige

ПРОРОЦИ ГОВОРЕ СРБИМА (студија о видовњацима)

Пророци говоре Србима (студија о видовњацима), Беч 1994. Издавач: Глас Срба, Беч. Штампа: Europrint, Breitenfurterstr. 58-69/1; 1120 Wien. Тираж: 1000 примерака.
CIP-Каталогизација у публикацији
Народнa библиотекa Србије, Београд
ID = 25433356 и 291.32
_______________________________________________

   ПРОРОЦИ ГОВОРЕ СРБИМА

     Оног тренутка кад моји слободарски Срби из српске Спарте Црне Горе не буду сервилно шенили пред злотворима Српства међу самим Србима; оног тренутка кад Карађорђева Шумадија буде поносна на Црнога Ђорђија и не буде водала памет око главе; оног тренутка кад српска Босна и Херцеговина "Светог Саве дедовина" буде бескомпромисно, на бранику Српства и истине, бранила Принципе; оног тренутка кад неки покатоличени Срби не буду већи Хрвати од Загораца и оног тренутка кад све Алије буду поштовали све Илије у њима самима, наступиће српско откривње кроз српски национални препород, чему нас сви пророци уче.

Опширније...

Knjige

ЛОВ НА СРБЕ (роман)

Лов на Србе (роман) осам издања, Беч 1994. Издавач: Глас Срба, Беч. Штампа: Europrint, Breitenfurterstr. 58-69/1; 1120 Wien. Тираж сваког издања 5000 примерака.
CIP-Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
886.1/2(436)-31
ID 22067212

______________________________________________

                        ЛОВ НА СРБЕ

    Срби смо, је ли? По дару, или проклетству? По причи? Оној која нас казује и која нас прећуткује?
      За Српство се гинуло. И гинули Срби против!...
     Хроничару мој у сенци, сви те лажу, Лажу те многи политичари, попови, фратри, муфтије, трговци, курве манекени. У аманет ти остављам: немој ништа да им прећутиш! Једино те истина неће слагати.
      У име истине која није у огледалу онаква какву је неко жели видети, у име правде која не постоји као нечија лоша пројекција, у име човечности која, ипак, није властита негација, хроничару мој у сенци, немој о Србима да пишеш оно шта они желе да прочитају и немој да им говориш оно шта они хоће да чују, него оно што морају у оба случаја.

Опширније...

Knjige

ВРАЧЕВА ГРАДИНА (поезија)

Врачева градина (поезија), Београд 1993. Издавач: АИЗ Досије, Београд. Директор: Вељко Топаловић. Главни и одговорни уредник: Душан Мрђеновић. Рецензент: Јелена Јефтић. Штампа: Europrint, Breitenfurterstr. 58-69/1; 1120 Wien. Тираж: 1000 примерака.
CIP-Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд
886.1/.2-1 и 200865540
_______________________________________________

           ВРАЧЕВА ГРАДИНА

                   КНЕЗ РАИЧ У ЗАВЕШТАЈНОМ ПИСМУ

Кнез Раич из Рожаца
Досељеник из Бара Шумановића
Врсник Светог Василије
Имао је шест синова
И много унука
То су само он и Бог знали

Опширније...

Knjige

ОЧИ У ОЧИ (интервјуи, коментари)

Очи у очи (интервјуи, коментари), Беч-Индијанаполис 1993. Уредник: Иван Јаковљевић. Слог и штампа: Europrint, Breitenfurterstr. 58-69/1; 1120 Wien. Тираж: 1000 примерака.
______________________________________________________

                   ОЧИ У ОЧИ

                     Драган Барјактаревић:
                 Србин бере, Шваба ждере

  Међу Србима у Бечу доминирају економски изгнаници. Рађа се трежа генерација Срба емиграната. Уче немачке школе. Доскора су културно, национално и верски, а и идеолошки били посве разбуцани.
     Касних седамдесетих година и првих година претходне деценије млади песник и новинар Петар Милатовић Острошки био претплатник на робијашнице.
    Гласно је говорио или писао о ономе о чему су други ћутали. У самиздат издањима, која су тада тајно растурали његови истомишљеници у земљи и свету, млађани песник је „вођу“ означио као гробара српског народа. То што је Милатовић говорио и писао пре петнаест година, за шта је дебело робијао, данас неустрашиво и храбро говоре они који су у то време смело ћутали!

Опширније...

Knjige

WAHRHEIT BLEIBT WAHREHEIT (ИСТИНА ОСТАЈЕ ИСТИНА)

Wahrheit bleibt wahrheit (Истина остаје истина) – говори Петра Милатовића на немачкок језику испред аустријског парламента. Беч 1992. Издавач: СКИЗ Његош.
Тираж 1000 примерака.

CIP-Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
886.1/2(436)-5
5965068
______________________________________________

WAHRHEIT BLEIBT WAHRHEIT

Rede von Petar Milatović vor dem österreichischen Parlament in Wien am 3. Dezember 1991.

    Europa hat die Berliner Mauer niedergerissen und im selben Atemzug bauen Sie Mauern an historisch- serbischen Gebiet auf. Die Grundlage dieser "antiserbischen Mauern" ist: erstens - das ehemalige kommunistisch-diktatorische Regime; zweitens - die unglaubliche "katolisch-kommunistische Brüderschaft"; drietens - der Wunsch der germanischen Völker nach einem "VIERTEN REICH" in Europa, dessen Grenzen vom Baltikum bis zur Adria reichen, und da ist eben kein Platz für das serbische Volk und dies scheint die Meinung einiger deutscher und österreichischer Politiker zu sein. Einer der meist gebrauchten Aussprüche in Österreich und Deutschland ist zur Zeit "SERBIEN MUSS STERBIEN", genauso wie in der Jahren 1908, 1914, 1941 und sogar 1991!

Опширније...

Knjige

УСТАВОТВОРЦИ - ИЗДАЈНИЦИ (есеј)

Уствотворци – издајници (политички есеј) Беч 1992. За издавача: Б. Милосављевић и М. Шумански. Штампа: Hausdruckerei, Wien. Тираж 2000 примерака.
______________________________________________

            УСТАВОТВОРЦИ,
                ИЗДАЈНИЦИ

     Свако може да обмане себе и свако има слободу да иде против самога себе, али нико нема право да обмањује цео српски народ и да ради против целог Српства!
   Фарса са "трећом Југославијом" најцрњи је резулатат зле капитулантске политике на бази трулих компромиса са српским непријатељима.
   Издавши трећину српског народа Слободан Милошевић, српски Милошеску, и његови следбеници, постали су препознатљива парадигма српског издајства које има свој континуитет од Вука Бранковића до Слободана Милошевића и његове "опозиције" која је најобичнија декорација Тројанског коња који оставља магареће отиске по образу српског народа!

Опширније...

Knjige

СРБИЈА НИЈЕ БЕСТРАГИЈА (говори)

Србија није бестрагија (изводи из говора Петра Милатовића у европским и прекоморским земљама) Беч 1992. Независно издање пријатеља у Бечу. За издавача: Мирко Шумански. Уредник: Драган Барјактаревић. Штампа: Hausdruckerei, Wien. Тираж 1000 примерака.
CIP-Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
886.1/2.(436)-94
ISBN 5917964

_______________________________________________

   СРБИЈА НИЈЕ БЕСТРАГИЈА

   Ништа се, брате, није променило у ћесарској Вијени, па и мало шире  око ње, од 1908. године, када си из берлинско-бечке школе примио ону разгледницу на којој су ти написали њихову највећу жељу, знатно пре појаве геополитичког великонемачког учења др карла Хаусхофера. Најкрупнијим и најнемачкијим словима је писало: Serbien muss sterbien!
     Неко их је дебело преварио иза њеихове међусобне завере. Чудио си се нелогичној лигиви. Србин мора да умре, овако или онако, као и сваки онај који није Србин. А Србија? Е то ће, лепо, ђаци берлинско-бечке школе да попричекају, за онолико гермаснких разједињења и уједињења колико има Аријеваца!
     Германизовани Словенци и Хрвати им сада добро дођуу улози Тројанских коња... Знам да у себи гунђаш: па сачувао сам им потомство, жртвујући своје, од 1941. до 1945., а они после педесеt година тако... Не замерај бечким коњушарима и робовима робова што су поломили онај тањир на којем смо им сеrвирали слободу. Замерај себи што ниси хтео, смео и умео да сачуваш тај тањир!

Опширније...

Knjige

ИСПОД НЕБЕСКИХ КАНДИЛА (поезија)

Испод небеских кандила (поезија), Беч 1992. Независно издање пријатеља, Беч. За издавача: Мирко Шумански. Уредник: Драган Барјактаревић. Рецензент: Момир Војводић. Штампа: Hausdruckerei, Wien. Тираж: 1000 примерака.
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
886.1/.2(436)-1
ISBN 5918220
_______________________________________________

ИСПОД НЕБЕСКИХ КАНДИЛА

Њихове жене
Чувале су дојке
Каменим гробним плочама
И свака је затруднела
На оним изворима
Њихов пород
Преграђивао небо и море
Раскивао планине
Зазиђивао земљу
И вилицама глодао
Звоно на ивици неба

Опширније...

Knjige

ПРОТЕРАНА СРБИЈА (студија о емиграцији)

Протерана Србија (студија о српској емиграцији), Београд 1991. Издавач: АИЗ Досије“, Београд. Главни и одгвоорни уредник: Вељко Топаловић. Тираж: 3000 примерака. CIP-Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
ISBN 86-81563-16-5
_______________________________________________

           ПРОТЕРАНА СРБИЈА

                         Уводна реч аутора

Кад сам 1981. године у затвору исписвао стихове:
Може ли ноћас глава
било где и било која
са привидом да спава
од видног неспокоја;
морам бити искрен имао сам на уму чињеницу да је српски народ, поред тога што је поцепан у неколико квазифедералних јединица, расељен после 1945. године, против своје воље, на свих пет континената. Исписујући, затим стихове:
Ноћас се увећава
Србија небеска,
а земаљска нестаје
као играчка од песка;
питао сам се: каква је то моја Отаџбина која прогони своје најоданије синове, а устоличава пробисвете, протуве, најнеморалније конвертите, а сви су они проћердавали Србију иако им је нико није оставио у аманет...

Опширније...

Knjige

ЛОВ НА ТИТА I-II (ромасирана исповест српског командоса)

Лов на Тита (романсирана исповевест српског командоса Николе Каваје, Београд 1991. Издавач: АИЗ Досије, Београд, Вишњичка 50. Директор: Бранислав Бркић. Главни и одговорни уредник: Вељко Топаловић. Уредник: Душан Мрђеновић. Рецензент: Вељко Топаловић. Штампа Просвета, Пожаревац. Тираж: 3000 примерака.
CIP-Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд
ISBN 86-81563-15-7
_______________________________________________

                     ЛОВ НА ТИТА
    
     У препуној сали чикашког окружног суда у Срби и Српкиње поздрављали су Николу Кавају који од суда није тражио никакву милост и који је обећао да ће његова нога  "крочити на тле слободне Србије". Поздрављали су човека од којег је дрхтала Титова Југославија и Картерова поражена Америка - којој није падало на памет да ослободи таоце из Ирана, али је хапсила Титове противнике по Америци, не довршивши посао, јер, следећи ту логику "демократије" требало је похапсити петнаест милиона Срба и Српкиња, како у Америци, тако и у свим државама широм земљинога шара где се светосавски верује и српски разговара, Та и таква америчка држава званично је зажмурила пред злочинима Титових агената на целој територији САД. Злочини су се наставили и после Титрове смрти - по директивама Станета Доланца, бившег члана Хитлер-југенда. Али та иста Америка није жмурила, већ је отворила све могуће и немогуће очи да сачува живот двоструком злочинцу (ратном и мирнодопском!) који је епоху своје перфидне страховладе обележио ловом на мислеће, израбљујући теглеће, уживљавајући се у своје ловачке приче, претварајући фантазију у најстравичнију стварност коју су видели и слепци!

Опширније...

Knjige

СЕОБЕ ПУТЕВА (поезија)

Сеобе путева (поезија). Два издања. Издавачи: СКУД Његош, Беч и АИЗ Досије, Беч-Београд 1991. Уредник: Вељко Топаловић. Рецензент: Момир Војводић. Штампа: Hausdruckerei, Wien, Gr. Sperlg. 21-23/7, Wien. Тираж: 1000 примерака.
_______________________________________________


                СЕОБЕ ПУТЕВА

1.

Ако ти у глави
нешто ново дозрева
сигуран је знак
да си догођен
у сеоби путева.

Сеобе путева
постају знаци
савршене тајне
у нашој замци...

Опширније...

Knjige

ПАСЈИ СИНОВИ (роман)

Пасји синови (роман), Беч – Београд 1990, (четири издања). Издавач: СКИЗ Његош, Беч. Штампа: Мултипринт, Рузвелтова 42, Београд. Тираж појединачних издања 2000 примерака.
Прво издање: јануар 1990.
Друго издање: фебруар 1990.
Треће издање: март 1990.
Четврто издање: децембар 1997.
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
886.1/2-31
_______________________________________________

            ПАСЈИ СИНОВИ

Пасји синови су, установивши да Власкоје није Трпковић, одбацили интернационалну и навукли маску националну. Пуна им уста Српства! А до јуче? Почиње нови чин српске трагикомедије, а завеса спуштена...

       ЗАПИС О ПАСЈИМ СИНОВИМА

   О Пасјим синовима из братстава Шупељака и Ћипранића из племена Комуњарића оставише разне записе главе учене и приучене, обесправљене и обезглављене, наручене и научене. Ко тим записима поверова, настави пасјим трагом за Пасјим синовима. Ко у њих посумња липса поред пута Пасјих синова...

Опширније...

Knjige

У ИМЕ НАРОДА (коментари, интервјуи)

У име народа (коментари, есеји и полемике. Беч – Сиднеј 1989-1990. – четири издања. Издавачи: Српска књижевно-издравачка задруга Његош, Беч и ОСЧ Равна Гора, Сиднеј. Штампа: ОСЧ Равна Гора. Тираж појединачних издања: 5000 примерака.
______________________________________________
 
               У ИМЕ НАРОДА!
                        
                        Уводна реч аутора


   Књига "У име народа!" представља збирку отворених писама, есеја, коментара, полемика од којих неки по први публикују, што је назначено посебно, као и што је назначено све оно што је већ раније публиковано у отаџбини и иностранству.
     У ову збирку нису унети неки есеји које сам у међувремену сукцесивно објављивао.
     Одабирајући текстове за ову књигу руководио сам се искључиво тематским определењем у циљу мог доприноса дефинитивном рушењу лажног Титовог мита у отаџбини.

Опширније...

Knjige

ЗА ОДБРАНУ НАРОДА (есеј)

За одбрану народа (политички есеј), Никшић 1989. Издавач: Група пријатеља из Црне Горе. Штампано илегално у Никшићу 13. маја 1989. Тираж 3000 примерака. (Због ове брошуре која је изазвала ерупцију идеолошке острашћености у отаџбини, покренут је судски процес проти Петра Милатовића и за њим расписана савезна полицијска потерница. После расписивања полицијске потернице за аутором ова брошура је доживела седам издања у српској емиграцији.
_______________________________________________

          ЗА ОДБРАНУ НАРОДА

Предлог за нацрт српског националног програма

     Ако је деветнаести век био век ослободилачких хтења поцепаног Српства испод јарма неколико окупатора, двадесети век је (бар у ових задњих 89 година) век српског лутања и посртања, изузимајући занемарљиво кратак период од 1903. до 1914. године. У двадесетом веку је српски народ водио четири рата. У сва четири био је војнички победник. Политички је поражен на крају два последња рата, после Првог и Другог светског рата! Поражен је за зеленим столовима иза кулиса међународне завере!

Опширније...

Knjige

НАУМИ И ЗАУМИ ПЕТРУСА ИЗ СОРАБСКОГ УТЕРУСА (поезија)

Науми и зауми Петруса из сорабског утеруса (поезија). Издавач: Српска књижевно издавачка задруга Његош, Беч. Насловна страна и илустрације: Ира Петровић. Штампа: Мултипринт, Рузвелтова 42, Београд. Тираж 500 примерака. Беч-Београд 1989.
______________________________________________

                    МЕМЕНТО

Српски мој народе, перфидно жедан преведен преко воде, предајем ти овај срцопис широм земаљскога шара по којем неко појмове меша и логику вара, да не изгубиш мозгопис кад си заборавио земљопис! А у земљи је много тога записано! И дубоко!

                                     С дубоким наклоном Вожду Карађорђу

Људи моји, кад кум кума убије
срамота му умрла није!
Радовање - Јадовање!
вечито туговање,
српско боловање!
Оболела Србија
смакнућем Ђoрђија!
Срби, велики и мали
Из Срба се исписали!

Опширније...

Knjige

РЕТОРИКА АСТРАЛИКА (поезија)

Реторика астралика (поезија), Београд 1989. Ауторско издање. Уредник: др Војислав Шешељ. Рецензент: Гојко Ђого. Штампа: Мултипринт, Рузвелтова 42, Београд. Тираж: 1000 примерака.
______________________________________________

      РЕТОРИКА  АСТРАЛИКА

              Камен раскамењен коракнуо

Између Савиндана и Видовдана
по којима се вечност вечности учи
видех искорак ракамењеног камена...
Усправио се, као човек, и мучи!

Гледа у небо теже од олова.
Схватила и камена несаница
да је орлова све мање и соколова,
а све више од црних најцрњих кукавица!

Опширније...

Knjige

СВЕДОЧАНСТВА (коментари)

Сведочанства (коментари у штампи српске емиграције). Ауторско издање. Штампа: Hausdruckerei, Gr. Sperlg. 21-23/7, Wien. Беч 1988. Тираж: 500 примерака.
______________________________________________

                      СВЕДОЧАНСТВА
              
               Покушај рестаурације Аустро-угарске

     Крајем октобра и почетком новембра 1987. године "тихо" је одржан састанак групације "Алпе-Адрија" на Бледу, као и скуп 70 католичких интелектуалаца (пазите!) са подручја које покрива неформална организација "Алпе-Адрија"... Интернационални савез "Алпе-Адрија" основан је 20. новембра 1978. године у Венецији на предлоге из: Беча, Загреба и Љубљане. Програм и Статут сун потписале:Корушка, Горња Аустрија, Словенија Штајерска, Венеција и Фурланија. Касније су се том савезу прикључили: Тирол (немачко говорно подручје у Италији), Салцбуршка област (са претходним областима, дакле, цела Аустрија), Баварска, јужни Тирол и Ломбардија... На последњем бледском састанку присуствовало је укупно 17 чланица, укључујући и две жупаније у Мађарској... Не личи то све на неку већ познату свирку. Или су то неки нови бечки валцери?...

Опширније...

Knjige

ТРПИЈАДА (афоризми)

Трпијада (афоризми). Издавач: Заједница књижевних клубова Србије, Београд 1983. Едиција Стремљења, коло прво, књига прва. Уредник: Миодраг Шијаковић. Рецензент: Антон Тркуља. Штампа: Мултипринт,
Рузвелтова 42, Београд. Тираж: 3000 примерака.

_________________________

ТРПИЈАДА

    *   *   *

У народу најновија мода влада
звана ТРПИЈАДА!

   *   *   *

Од почетка до краја
у нама самима
траје самоиздаја!

*   *   *

Кад не знате шта све није државна тајна
још више постаје опасна ријеч јавна!

*   *   *

Непоправљивом сатиричару
и кад прође штос
траје мозготрес!

Опширније...

Knjige

ГЛАВОГРАМИ (поезија)

Главограми (поезија). Издавач: Заједница књижевних клубова Србије, Београд 1982., едиција Обележја коло прво, књига пета. Уредник: Десимир Цветковић. Предговор: Миодраг Шијаковић. Штампа: РО Графичке делатности Јован Поповић, Албанске споменице 17; 11070 Београд. Тираж: 1000 примерака.
_________________________


ГЛАВОГРАМИ

*   *   *

Глава има Очи
Кад затреба
Способне да не виде
Самообмана Вида

Лице има
Маски најсличније
Подобност најнепогоднија

Глава имка Циљ
Често у другој глави
Слично оманутој Нади
Не ријетко
Глава Глави о Глави ради

Опширније...

Knjige

СЛОВО О РИЈЕЧИМА (поезија)

Слово о ријечима (поезија). Издавач: СПАЈ Београд 1980. Предговор: Mарко Дабовић. Рецензенти: Радојица Таутовић и Миодраг Шијаковић. Штампа: РО Графичке делатности Јован Поповић, Албанске споменице 17; 11070 Београд. Тираж: 1000 примерака.

________________________

СОНЕТ  О ПЈЕСМИ

Кренимо пјесмо у правцу твог облика
Пробудимо заспалу птицу у шуми
Што у ноћној роси свoја крила уми
И прелијеће на другу обалу крика

Црни бор што на хоризонту дуби
Сјенка је мог оца у јутру љубави
Ту мога живота ниче цвијет убави
И зору ми по кољенима љуби

Да не чујемо, пјесмо, вапај из груди
Да не гледамо више ријеке кужне
Да не пратимо надолажење студи

Настанимо се у досањаном пољу
Усидримо на мору галије тужне
Нађимо, невјесто, своју богомољу

Опширније...

Knjige

Аутобиографија

petar-milatovic 2

Имао сам срећу и несрећу да се родим 2. новембра 1949. године у фамилији која је доживела страдање 1941. године, о чему сведоче стравичне чињенице у периодичној публикацији „Пакао или комунизам у Црној Гори“, чији се оригинали чувају у Хиландару и у њој сам сазнао имена убица мог деде Петра (учитеља), бабе Љубице (домаћице) стричева Мркоја и Властимира који су тада били гимназијалци, а у том документу, штампаном на Цетињу 1943. године у штампарији „Обод“, налазе се имена убица моје фамилије: Сретена Пелевића, Неђељка-Неђа Богићевића, Сава Савовића, Марка Радоњића, Војислава Ђуровића, Душана Ивановића, који су мучки, из заседе, зверски убили своје комшије и некадашње храниоце. Никада ни у сну нисам помислио да се светим злопочиниоцима, али сам им увек на јави пожелео да дуго живе у срамоти, као што их никада нисам патолошки мрзео, као они мене, али сам их одувек дубоко презирао!

Опширније...

Фотографије

У току је постављање текстова

Тест 1
Тест 2
Тест 3

Јавни наступи

У току је постављање текстова

Тест 4
Тест 5
Тест 6

Текстови из штампе

У току је постављање текстова

Тест 7
Тест 8
Трст 9

Наруџбеница

naruciiii

PayPal

paypal copy1